Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja uređuju korišćenje, uključujući i pristup internet stranicama sajta rakijeaviator.com (u daljem tektu: Sajt) kojim upravlja Vitin Fruits d.o.o. iz Ljutova (u daljem tekstu Vitin Fruits).

Svaka osoba koja pristupi sajtu ( u daljem tekstu: Vi) ovim prihvata ove Uslove korišćenja koji su na snazi u trenutku Vaše posete Sajtu i saglasna je da će se pridržavati navedenih Uslova korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja povremeno mogu varirati, a Vaše korišćenje ovog Sajta podleže aktuelnim Uslovima korišćenja važećim na dan vašeg korišćenja Sajta.

Molimo da redovno proveravate ove Uslove korišćenja, kako biste bili sigurni da ste saglasni sa njima. Ukoliko niste saglasni sa njima, molimo da se uzdržite od korišćenja Sajta.

Korišćenje ovog sajta

Vi ovim potvrđujete i svojevoljno i izričito prihvatate da koristite Sajt jedino na svoju isključivu odgovornost. Sajt ne predstavlja, niti tvrdi da predstavlja izvor saveta ili sredstvo za zasnivanje poslovnog odnosa bilo kakve vrste između Vas i preduzeća Vitin Fruits. Postavljanje sadržaja na Sajt ni u kom slučaju ne predstavlja pružanje usluga angažovanja, niti bilo koje druge vrste usluga. Vitin Fruits izričito isključuje bilo kakvu vrstu odgovornosti za odluke koje ste doneli na osnovu sadržaja Sajta.

Pristup Sajtu je dozvoljen samo punoletnim osobama. Pristup je na privremenoj bazi, i zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo sadržaj koji pružamo na Sajtu bez prethodnog obaveštenja. Povremeno možemo ograničiti pristup nekim delovima Sajta, ili Sajtu u celini. Nemamo nikakvu obavezu da Sajt učinimo dostupnim, i nećemo biti odgovorni ukoliko Sajt iz bilo kog razloga bude bio nedostupan, u celosti ili delimično, u bilo kom trenutku ili u bilo kom trajanju.

Pristupanjem Sajtu pristajete na to da nećete vršiti nikakve radnje koje bi mogle ugroziti naš imidž, interese ili prava, odnosno koje bi mogle oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti Sajt, ili koje bi na bilo koji način sprečiti normalno korišćenje Sajta od strane drugih posetilaca.

Lične informacije

Kada šaljete poruke putem kontakt obrasca, tražimo vaše ime i adresu e-pošte. Vaša adresa e-pošte i druge informacije koje pri tom dostavite, koristiće se samo za kontakt sa Vama. Vaši lični podaci nikome neće biti dostavljeni bez Vaše saglasnosti, osim u slučajevima predviđenim zakonom. U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima mogu imati zaposleni u preduzeću, partnerske kompanije i saradnici od poverenja koji pomažu u radu i unapređenju rada Sajta.

Vaša prava u vezi sa podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve svoje lične podatke koje smo prikupili kroz kontakt formu na Sajtu, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima. U svakom trenutku, imate pravo da zatražite izmenu svojih podataka koji su netačni, i da podnesete zahtev za brisanje svojih ličnih podataka.

Svoj pristanak za obradu podataka možete opozvati u bilo kom trenutku nakon čega prestajemo sa daljom obradom Vaših ličnih podataka i brišemo te podatke. Izuzetak su slučajevi kada brisanje Vaših podataka može dovesti do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima o čemu ćete biti obavešteni.

Privatnost

Ova veb-sajt koristi alate za veb analitiku (Google Analitics) i druge alate za merenje koji pomažu u analizi kako korisnici koriste Sajt. Ovi alati koriste „kolačiće“, koji su tekstualne datoteke smeštene na računaru, za prikupljanje standardnih, anonimnih informacija o aktivnostima i ponašanju posetilaca sajta. Informacije koje kolačići generišu o korišćenju veb-stranica (uključujući IP adresu) šalju se Google-u, a ponekad i drugim pružaocima usluga za praćenje rada sajta. Te se informacije zatim koriste za procenu posećenosti veb-stranica i aktivnosti na stranicama Sajta.

Kolačići

Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće modifikovanjem postavki na vašem internet pregledaču.

Sigurnost

U postupku prikupljanja, čuvanja i obrade podataka primenjujemo neophodne mere u zaštiti podataka, a u cilju njihove bezbednosti. Ipak, morate imati u vidu da postojeće bezbednosne mere za kompjuterske sisteme na internetu nisu u potpunosti pouzdane i da stoga ne možemo garantovati odsustvo virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji bi mogli uzrokovati izmene na Vašim kompjuterskim sistemima (hardveru i softveru) ili Vašim podacima i fajlovima sadržanim u sistemima za pristup Sajtu, čuvanje i obradu podataka.

Kontakt

Ukoliko želite da prestanemo sa čuvanjem i obradom vaših podataka, imate bilo kakav predlog ili nedoumicu možete nam pisati na mail adresu: office@vitinfruits.com

Poslednja izmena: 12. 9. 2020.

Sajt:

Naslovna
Ponuda rakija
Kontakt